از این پس آگهی هایتان را در سایت جدید ملک یابی نیز میتوانید ثبت کنید

 جهت ورود به سایت ملک یابی روی لینک زیر کلیک کنید

www.melkyabi.com

فروش آپارتمان, پیش فروش اپارتمان, اجاره اپارتمان در تهران, خرید اپارتمان, آپارتمان فروشی, قیمت مسکن، دیوار تهران ، املاک تهران، خرید خانه، فروش خانه، خرید ملک ترکیه ، املاک دیوار، املاک پیروزی تهران، روی دیوار ملک یابی

تعداد کل رکورد:3322
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خیابان پیروزی-خیابان پرستار-خیابان نساجی-پلاک 130-ط اول
110متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :محمد رضایی
تلفن :09127635086
کد ملک :230236
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- نبرد شمالی پایین تر از چهارراه نبی اکرم
71متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230113
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام -خ واضحی فرد
100متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230111
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام -خیابان تاجری
68متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230109
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی- خیابان شکوری گرکانی
58متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230108
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی- بلوار ابوذر نرسیده به پل سوم کوچه کلهری
66متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230107
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام -خ تاجری خیابان جعفری
57متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230061
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام -خ واضحی فرد
93متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :230060
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خ پيروزي خ پرستار اولين كوچه بعد از ميدان سيزده ابان. خ رصاف سهي پلاك٦٨
85متر مربع 0 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :مشرقي
تلفن :09125451340
کد ملک :219994
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خ پيروزي خ پرستار اولين كوچه بعد از ميدان سيزده ابان. خ رصاف سهي پلاك٦٨
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :مشرقي
تلفن :09125451340
کد ملک :219993
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خیابان پیروزی - خ نبرد شمالی - روبروی سازمان آب
48متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :احمدی
تلفن :09126238830
کد ملک :219901
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
63متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219879
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی
48متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219855
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219800
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- نبرد شمالی ابوذر ۲ طبقه چهارم
68متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :شریفی
تلفن :33104907
کد ملک :219787
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
62متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219754
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی - خ بروجردی
68متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219753
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219752
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
92متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219750
فروش آپارتمان- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
40متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219749
جستجو