فروش زمین مازندران چمستان

فروش زمین در مازندران بین آمل و چمستان بعد از منطقه آهو دشت امیرآباد کچلده شهرک نارنجستان 2-- 231 متر مساحت زمین// طول بر 23.43 و طول انتها 18.29 عرض شرقی 10.96 و عرض بر خیابان اصلی 12.12 تقریبا مستطیل است قیمت متری: 380,000 تومان// قیمت کل: 87,780,000 تومان


آگهی دهنده آگهی دهنده : شهلایی
mobileتلفن : 09128237541
تاریخ ثبت تاریخ ثبت : دوشنبه 13 آذر ماه 1396
تعداد مشاهدهتعداد مشاهده : 797