پیش فروش مغازه پیروزی پاسدار گمنام

پیش فروش مغازه 30 متری پیروزی بر بلوار پاسدار گمنام تحویل 3 ماه دیگه ارتفاع 4 متر با قابلیت زدن بالکن قیمت متری : 22 میلیون تومان پیش فروش مغازه


آگهی دهنده آگهی دهنده : .
mobileتلفن : 09376056648
تاریخ ثبت تاریخ ثبت : دوشنبه 13 آذر ماه 1396
تعداد مشاهدهتعداد مشاهده : 2343