فروش فوری زیر قیمت منطقه

۷۵ متر - یکخوابه- ۳۰ سال - بازسازی شده - نورگیر عالی - دارای قدرالسهم - دارای انباری سندی - طبقه چهارم ( سوم سندی ) - بدون پارکینگ و آسانسور به دلیل مهاجرت زیر قیمت منطقه

آگهی دهنده آگهی دهنده : رحیمی
mobileتلفن : ???????????
تاریخ ثبت تاریخ ثبت : دوشنبه 10 مهر ماه 1396
تعداد مشاهدهتعداد مشاهده : 903