فروش یا مشارکت در ساخت پروژه بزرگ

پروژه موصوف در قالب 12 بلوک شش طبقه مجزا، شامل یک طبقه همکف و پنج طبقه مسکونی با جانمایی 8 واحد در هر طبقه میباشد پروانه ساختمانی اخذ گردیده و آماده آماده ساخت میباشد

آگهی دهنده آگهی دهنده : بهمن
mobileتلفن : 09128808051
تاریخ ثبت تاریخ ثبت : دوشنبه 8 خرداد ماه 1396
تعداد مشاهدهتعداد مشاهده : 7174